Hieronder vindt u de boekingsvoorwaarden en nadere informatie over een vakantiehuis huren


AANSPRAKELIJKHEID

Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Verhuurder kan geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade en ongemakken in welke vorm dan ook en door welke oorzaak ontstaan, voor de huurder en anderen die zich in of bij het gehuurde huis bevinden. 

MAXIMAAL PERSONENAANTAL

Het huurobject mag met niet meer dan het gepubliceerde maximum aantal mensen bewoond worden. Zonder overleg mag het maximum aantal personen (ook tijdelijk) niet overschreden worden. Er geldt één uitzondering: In de regel mag maximaal 1 baby tot 2 jaar gratis boven het maximale aantal meegenomen worden. Dit dient u van tevoren aan te vragen en moet worden bevestigd door de eigenaar. 

Het plaatsen van tent of caravan in de tuin is niet toegestaan. Dit kan onmiddellijke verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben
Indien zonder voorafgaande toestemming toch meer mensen dan toegestaan in de woning verblijven is de eigenaar gerechtigd u de toegang te ontzeggen en de overeenkomst te verbreken. Hij kan ook besluiten een extra bijdrage in rekening te brengen voor elke persoon en dag dat het huis boventallig wordt bewoond. 

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Voor het annuleren van een reeds bevestigde boeking gelden de volgende annuleringspercentages : 

Dagen voor vertrek 

Annuleringsbedrag

  tot 42 dagen

30%

  41 dagen tot 28ste dag

60%

  27 dagen t/m 1 dag

90%

  vertrekdag of later

100%

 

BETALING

Bij boeking dient 30% van de reissom (tenzij anders overeengekomen), alsmede eventuele administratiekosten en transactiekosten te worden voldaan aan Rix-Pay. Het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken voor aanvang op de rekening van betaal provider Rix-Pay bijgeschreven te zijn. Bij reserveringen binnen 8 weken voor de aanvang van de huurperiode dient de totale huursom, inclusief overige kosten per omgaande te worden voldaan. 
In het geval Rix-Pay bedragen moet restitueren worden de eerder betaalde transactiekosten niet vergoed.

BIJKOMENDE KOSTEN

Op de website staan de bijkomende kosten vermeld op de boekingspagina waar tevens de huurprijs genoemd wordt.

HUISDIEREN

Indien u een huisdier wilt meenemen dan dient u dit altijd bij de eigenaar te checken. Indien toegestaan, dan wordt standaard één huisdier bedoeld. De aangegeven kosten zijn meestal per huisdier. Als u meerdere huisdieren wilt meenemen, dient u het bij de boeking aan te vragen en dit moet bevestigd woorden door de eigenaar. Gelieve zelf een mand en eventueel plaid mee te nemen. Verblijf van huisdieren in slaapkamers is verboden.

HUURPERIODE

De huurperiode gaat de eerste zaterdag (tenzij anders vermeld) in om 16.00 uur en eindigt de laatste zaterdag om 10.00 uur. Buiten het hoogseizoen om, is het in de meeste gevallen ook mogelijk enkele dagen langer of korter te reserveren. In die gevallen ziet u onder het tabblad prijzen en boeken ook een tabblad met dagprijzen vermeld.

INRICHTING

Wij wijzen erop dat het hier gaat om huizen van particuliere eigenaren en dat er van een standaard inrichting geen sprake kan zijn.

INTERNET

Een aantal huizen biedt een internetaansluiting. Anders dan in Nederland is het stroom en telefoonnet in het buitenland vaak bovengronds aangelegd. Dat houdt in dat het net gevoelig is voor storingen.   De eigenaar kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het niet functioneren van de internetverbinding. Het niet functioneren geeft geen recht op schadevergoeding.

KLACHTEN

Indien u,bij aankomst op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dan dient u daarvan direct melding te maken bij de verhuurder of beheerder, zodat deze in staat wordt gesteld de klacht op te lossen. Een voortijdig vertrek zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming of klachten die niet direct maar achteraf gemeld worden, worden niet in behandeling genomen door de eigenaar, en bevrijden de verhuurder van iedere verplichting of schadeloosstelling. Indien het huis niet bewoond kan worden dient dit binnen 24 uur na de vastgelegde aankomstdatum aan BookingXS Operations gemeld te worden. BookingXS zal dan beoordelen of restitutie door de betaalprovider van de betaalde huursom kan plaatsvinden.

LINNENGOED

In het huis zijn dekens of dekbedden en kussens standaard aanwezig. Bij de meeste woningen is het mogelijk bedlinnen te huren, dit kunt u bij de boeking opgegeven. 

PRIJZEN

De prijzen van de accommodaties vindt u,  onder voorbehoud van kennelijke fouten,  in de prijstabellen, en zijn vermeld in Euros, per woning, per week of per dag. 

REISBESCHEIDEN

Zodra de volledige reissom in bezit van Rix-pay is, krijgt u de reisbescheiden door de eigenaar gemaild. Hierbij bevindt zich o.a. een routebeschrijving naar het door u gehuurde huis, contactpersonen en eventuele praktische informatie over het sleuteladres.

RESERVERINGEN

U kunt de beschikbaarheid van het huis van uw keuze direct zien op de website van de eigenaar. Indien u het huis wilt reserveren kunt u de boeking volledig afronden in eenvoudige stappen. U ontvangt een voorlopige boekingsbevestiging per email met een boekingsnummer. De boeking is dan geregistreerd. De eerstvolgende werkdag ontvangt u van de eigenaar per mail een boekingsbevestiging / factuur. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na bevestiging door de eigenaar voldaan ten zijn aan Rix-Pay.


RESERVERING IS BINDEND
Zodra u met de boekingsvoorwaarden akkoord bent gegaan en de boeking hebt bevestigd is de boeking ook definitief. Het online boeken van een reis valt onder de wet op de reisovereenkomst en niet, zoals sommigen denken, onder de wet "kopen op afstand" waarbij een bedenktijd geldt. Dat betekent dus dat de boeking vanaf het moment dat u akkoord bent gegaan bindend is. Wilt u daarna alsnog annuleren dan gelden de annuleringsvoorwaarden.

SCHOONMAAK

Bij aankomst treft u de woning schoon aan. Wij verwachten dat u deze bij vertrek ook weer schoon zult achterlaten. Bij de woningen staat aangegeven hoeveel de eindschoonmaak bedraagt en of het eventueel mogelijk is de eindschoonmaak zelf te doen. Ook wanneer de eindschoonmaak voor u gedaan wordt, dient u bij vertrek de woning netjes, bezemschoon en de keuken opgeruimd achter te laten.

VERBLIJFSBELASTING

In sommige gevallen moet u ter plaatse een toeristenbelasting voldoen. Doorgaans een klein bedrag van € 0,15 -  €1,5 per persoon per dag, meestal voor personen vanaf 14 jaar.

WAARBORGSOM

In de meeste gevallen dient u bij aankomst een waarborgsom te betalen. U kunt deze ter plaatse contant voldoen. In een enkel geval dient het bedrag aan de eigenaar te worden overgemaakt. Bij vertrek (in sommige gevallen wordt het een week na vertrek geretourneerd) ontvangt u dit bedrag terug, na aftrek van eventueel te betalen kosten (b.v. schoonmaakkosten, elektriciteit, stookkosten, breuk of beschadiging). Het bedrag van de waarborgsom staat vermeld in uw reisbescheiden. Als de borgsom later wordt teruggestort door de sleutelhouder of eigenaar denkt u er dan aan uw IBAN- en BIC code mee te nemen.

ZWEMBADEN

De privé zwembaden zijn in Europa in de regel van half mei tot eind september in gebruik. Vanaf 2005 moeten de meeste zwembaden in Frankrijk omheind zijn, of van een alarmsysteem zijn voorzien.

UW BETAALDE REISSOM IS GEGARANDEERD ZEKER

BookingXS faciliteert Verhuurder en Huurder door de betaling van de huursom via een zogenaamde derdengeldenrekening te laten plaatsvinden. Betalingen worden door betaalprovider Rix-Pay BV geïnd en pas na aankomst van de huurder vrijgegeven. Uw geld is dus 100% veilig geparkeerd tot en met 48 uur na aankomst. BookingXS verifieert bovendien de gegevens van de verhuurder. Zo komt u niet voor verrassingen te staan kan in het onwaarschijnlijke geval dat de woning of eigenaar niet bestaat hetde boekingssom geretourneerd worden. Voor deze garantie-service wordt ±1,5% van het te betalen bedrag extra berekend door Rix-Pay met een minimum van €2,50. U verplicht zich om de betaling uitsluitend via Rix-Pay te laten verlopen. Alleen zo kan 100% betaalveiligheid worden gegarandeerd.